eHouse Inteligentny D. (B).


eHouse - Hybrydowy Inteligentny Dom Automatyka Budynku
eHouse Rozwiązania
 • Sterowanie Napędami
 • Modelowanie informacji
 • Ratio zarządzania budynkiem (BMS)
 • Sterowanie Oświetleniem
 • kontrola dostępu
 • Zarządzanie Ogrzewaniem, Klimatyzacją - HVAC
 • Automatyka Budynku
 • D. Inteligentny
 • Zabezpieczeń ratio - Turbato per metum
 • Sterowanie sprzętem Audio / Video

Interfejsy Komunikacyjne
 • RS-CDXXII / RS-CDLXXXV
 • Aer
 • WiFi
 • M.
 • Et Centralnej Rozdzielni
 • Can